Drumuri pentru Ialomița

INFRASTRUCTURA DRUMURI ȘI PODURI SA

Bine ai venit!

Decizie privind numirea în funcția de Director general provizoriu

Decizie privind numirea domnului Stoica Alexandru în funcția de Director general provizoriu la SC Infrastructura Drumuri și Poduri SA:

Decizie privind încetarea Contractului de mandat din funcția de director general

Decizie privind încetarea Contractului de mandat nr. 997/31.07.2020 al domnului Anton Dobre Daniel, din funcția de director general al SC Infrastructură Drumuri și Poduri:

Hotărârea AGA Nr. 1455/29.12.2020

Hotărârea 1455/29.12.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Hotărârea AGA Nr. 1120/15.09.2020

Hotărârea nr 1120/15.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Hotărârea AGA Nr. 991/31.07.2020

Hotărârea Nr 991/31.07.2020 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

Decizia CA Nr 987/31.07.2020

Decizia Nr 987/31.07.2020 privind adoptarea unor măsuri cu privire la postul de director general al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA.:

Anunț recrutare și selecție pentru trei poziții în Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Consililul Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Anunț – recrutare și selecție pentru poziția de Director General al Societății.

SOCIETATEA INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea de recrutare și selecție pentru poziția de Director General al Societății.

Anunț – recrutare şi selecţie poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SCINFRASTRUCTURĂDRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: