Hotărârea AGA Nr. 991/31.07.2020

idpialomita.ro

Hotărârea AGA Nr. 991/31.07.2020

Hotărârea Nr 991/31.07.2020 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR: