Hotărârea AGA Nr. 1120/15.09.2020

idpialomita.ro

Hotărârea AGA Nr. 1120/15.09.2020

Hotărârea nr 1120/15.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: