Drumuri pentru Ialomița

INFRASTRUCTURA DRUMURI ȘI PODURI SA

Bine ai venit!

Hotărârea AGA Nr. 1120/15.09.2020

Hotărârea nr 1120/15.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Hotărârea AGA Nr. 991/31.07.2020

Hotărârea Nr 991/31.07.2020 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

Decizia CA Nr 987/31.07.2020

Decizia Nr 987/31.07.2020 privind adoptarea unor măsuri cu privire la postul de director general al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA.:

Anunț recrutare și selecție pentru trei poziții în Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Consililul Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Anunț – recrutare și selecție pentru poziția de Director General al Societății.

SOCIETATEA INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea de recrutare și selecție pentru poziția de Director General al Societății.

Anunț – recrutare şi selecţie poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SCINFRASTRUCTURĂDRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL:

Plan de Selecție (selecție/recrutare – Director General SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Proiect de selecție – pentru avizare PLAN de SELECȚIE – Componenta inițială Privind selecția și recrutarea pentru desemnarea Directorului General al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Anunț recrutare și selecție Director General – SC Infrastructură Drumuri și Poduri Ialomița

Anunț privind selecția și recrutarea pentru desemnarea Directorului General al SC Infrastructură Drumuri și Poduri Ialomița