Scrisoare de așteptări în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

idpialomita.ro

Scrisoare de așteptări în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.