Hotărârea Nr 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

idpialomita.ro