Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, an 2022

idpialomita.ro