Anunț – recrutare şi selecţie poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.

idpialomita.ro

Anunț – recrutare şi selecţie poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SCINFRASTRUCTURĂDRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: